Sidaamu Zoone Gashshootu Borro Mini hasaawisannonke gede xa’mate.

cropped-breakingfree2.pngXaa yannara gobbanke Itophiyaho wo’mu ragi soorro mamootinnino rooore qadhite noo yanna ikkase ayerano xawoho. Roorinni, ministerootu roorrichi Dr. Abiyyi Ahimedihu doorami kawa gobbate miinjunna poletiku lophora gamaancho ikkitanno qaafo adhanni no. Konni korinni, Itophiyu qansooti giddo hagiirrunna hexxo batidhino; keeruno danqo adhino. Ikkollana, mitu mitu qarqarira darbamano hoogiro qarqaru adawa jifannori dihoogino. Tennera lawishsha assine adhinanniri tenne sa’u lamala giddo Hawaasanna qarqaru woraddara dagate keere jiffe sa’ino kipho mitte rakkooti. Hakko qarri xaara iille dagate adawi, dagoommitte heeshsho, miinju, polotikunna saeno dagate sadi aana kaysino hiciwi dishaa”aho.

Konni daafira, gobbate dagginota dancha dimokiraasete, latishshunna lophote kaayyo duumba higgannokki garinni halamme albira qaafisate, dagate adawa jiffe sa’u kipho layinki higgannokki garinni hundurumushshunni murate; kiphote korkaatinni jaddo iillitinonsa qansootira hasiissanno towanyo assinannitera halamatenna dagate seyanyo abbitanno guffa gargarate, Ejjeettote miilla gashshootu ledo afoo xaande hasaawa hasiissino.

Qoleno, sa’u lamalara ministerootu roorrichi Dr. Abiyyi Ahimedihu ledo hasaambeenna, “Minunni qishshine hasaabbe,” yee ha’rino diinagge lainohunni gashshootu, mangistete loosaasine, jajjabba rosu uurrinshuwa egennaammi, yuniveristete rosaano, wedellu, daddalaano, dureeyye, gobbate geerri, amma’note annuwi, hettisamaano polotiku paarte miillanna latishshu uurrinshuwa loosaasine afoo xaadisi’ra hasiissino. Tenneno xaphooma yannate ikkito ledo heesagisiinsanni hasaawa hasiissino.

Konni daafira, borrote mini wiinamunnita hasaawu ba’re qixxeesse hasaawisannonke gede xa’mineemmo.

Ella 21, 2010 M.D

Hawaasa

Ejjeetto